Psychosomatische (fysio)therapie

Mensen met chronische pijn, stress gerelateerde blijvende klachten na bijvoorbeeld (auto-)ongevallen, onverklaarbare of telkens
terugkerende klachten, zijn vaak ten einde raad. Medisch onderzoek en (lichaams-)therapieën hebben in veel gevallen niets opgeleverd.

Vaak houden deze klachten verband met een verstoring van de balans tussen fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot de levensomstandigheden. De samenhang is niet altijd duidelijk. Wanneer de afgenomen belastbaarheid en de omstandigheden voortduren, kunnen de psychosomatische klachten verder toenemen.

Hoe kom jij weer in balans?
Samen met jou onderzoek ik waar deze fysieke en psychische klachten voor staan in mentaal, emotioneel en spiritueel opzicht. Na deze inventarisatie bepalen we je therapiedoelen en maken we een behandelplan om je klachten te verminderen of weg te nemen. Bij de behandeling komen alle aspecten van je levensomstandigheden aan bod - voor zover relevant - en richten we ons op je mogelijkheden. Je leert deze te benutten, waardoor je zelf je balans kunt herstellen en handhaven.

De aanpak van de psychosomatische klachten kan om samenwerking met andere deskundigen vragen, zoals huisartsen, medisch specialisten, psychologen en/of bedrijfsartsen. Met tussentijdse evaluaties en rapportages stemmen we de behandelplannen op elkaar af, waardoor de kans op (volledig) herstel toeneemt.