Disclaimer

De Lianen, praktijk voor trauma healing, life coaching en psychosomatiek (verder te noemen de praktijk).

Deze website is ontwikkeld en wordt onderhouden door de praktijk. Hoewel de praktijk ernaar streeft correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij u niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies. De praktijk aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Tevens sluit de praktijk elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit of verband houdt met het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik van), het vertrouwen op, of acties ondernomen (of nagelaten) naar aanleiding van de gepubliceerde informatie op deze website.

Copyright
Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo's, foto's en illustraties. Wanneer u de informatie op deze site wilt gebruiken voor eigen doeleinden, dient u hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te vragen. U kunt uw verzoek met vermelding van het doel mailen aan de praktijk via het contactformulier.

Privacy
Om privacy-redenen wordt informatie over bezoeken aan de website www.delianen.nl slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking. De informatie wordt nooit gebruikt om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u mogelijkerwijs via de website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor uw aanvraag of een reactie hierop. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Links naar derden
Op deze website zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door de praktijk worden beheerd. Voor de inhoud van deze bronnen draagt de praktijk dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Links naar onze site
Linken naar de website van de Lianen is toegestaan, mits de goede naam van de praktijk daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van de praktijk wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar deze website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze website of treft u fouten en/of onjuistheden aan, dan stellen wij het op prijs als u deze aan ons meldt via het contactformulier.