Tarief


Psychosomatische fysiotherapie

Type behandeling Kosten particulier (0% BTW)  
Intake (60 minuten) € 50,00  
Consult 45 minuten € 45,00  

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de psychosomatische fysiotherapie. Kijk in je polisvoorwaarden. Als dit niet het geval is, kunnen we in een vrijblijvend gesprek naar andere wegen kijken om alsnog de zorg vergoed te krijgen.


Traumahealing (Somatic Experiencing®) of Life coaching

Type behandeling Kosten particulieren (incl. BTW) Kosten bedrijven (excl. BTW)
Intake (75 minuten) € 90,00 € 90,00
Consult 60 minuten € 75,00 € 75,00
Consult 90 minuten € 105,00 € 105,00
Vervolgconsult (telefonisch, e-health etc.) per 15 minuten € 22,50 (overdag)
€ 30,00 ('s avonds)
€ 22,50 (overdag)
€ 30,00 ('s avonds)


All-in (combinatie van bovengenoemde therapeutische interventies aangevuld met complementaire benaderingen)

Type behandeling Kosten particulieren (incl. BTW) Kosten bedrijven (excl. BTW)
Consult 60 minuten € 90,00 € 90,00
Consult 90 minuten € 130,00 € 130,00


Rapportage/verslaglegging anders dan fysiotherapie

Duur rapportage/verslag in alle gevallen (excl. BTW)  
Standaard minimaal 1 uur € 100,00  
Elke 15 minuten meer € 25,00  

Afspraken die 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht. Indien een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd of niet wordt nagekomen, wordt voor afspraken psychosomatische fysiotherapie € 30 (0% BTW) in rekening gebracht. Voor overige afspraken wordt € 60 (particulieren incl. BTW en bedrijven excl. BTW) in rekening gebracht. Afmeldingen voor maandagsessies dienen uiterlijk vóór vrijdag 17.00 uur te zijn doorgegeven.