Trauma healing

Ingrijpende ervaringen kunnen leiden tot blijvende stressklachten, omdat de gebeurtenis te onverwacht, te snel en/of te groot was om er adequaat op te kunnen reageren. De spanning van deze ervaringen heeft zich door allerlei omstandigheden niet kunnen ontladen en zit vast in je lichaam. Het gevolg is dat er (vaak onbegrepen) en ogenschijnlijk onbehandelbare klachten ontstaan zoals angst, hyperventilatie, prikkelbaarheid, slapeloosheid, depressie, vermoeidheid, dissociatie - in dit geval het niet (kunnen) waarnemen van gevoelens - en ontkenning.

Somatic Experiencing (SE) gebruikt een neurofysiologisch verklaringsmodel voor het helen van trauma's (aanhoudende klachten). Door - onder deskundige begeleiding - gebruik te maken van de daaraan gekoppelde lichamelijke reacties, kan je lichaam zelf de ontregeling op een geleidelijke en veilige manier aanpakken. Op deze manier richten we ons op de belemmerende effecten die na de traumatische gebeurtenis zijn gebleven. Dankzij het zelfhelend vermogen van het lichaam kunnen de stress gerelateerde klachten afnemen en zelfs verdwijnen. De energie kan weer vrij stromen; de rust in het lichaam keert terug, waardoor de levensvreugde toeneemt.

De kracht van SE ligt in het behandelen van de reacties die de gebeurtenissen hebben gegeven in je lichaamssysteem - met name in het zenuwstelsel. Dit is waar het om draait in de SE-benadering. SE richt zich op de effecten in plaats van op de indringende ervaring zelf.

Een SE-sessie duurt gemiddeld één uur. In een voorafgaand intakegesprek stellen we de door jou geformuleerde doelen vast. We onderzoeken het spanningsveld in de sessie en ontmoeten dit open en zonder oordeel. De duur van het behandeltraject is afhankelijk van het trauma en de omvang van de klachten.

SE helpt je bewust te worden van interne en externe hulpbronnen die je verwerkingsproces ondersteunen. Hiervoor gebruiken we humor, vriendschap(pen), bewust staan op beide voeten en succesvolle grote en kleine momenten in het leven. Belangrijk is het bewust zijn van je eigen fysieke aanwezigheid op ieder moment.

Lees voor meer informatie deze brochure.